Những điều về AXIT dành cho bạn nào ham học hỏi!

Bạn có biết: Axit nào được gọi là "Axit kiến" hay Axit citric còn có tên thường gọi là gì không nhỉ?

Những điều về AXIT dành cho bạn nào ham học hỏi!

Các quiz tương tự