BẠN LÀ AI TRONG TWICE ?

TWICE là nhóm nhạc nữ 9 thành viên được thành lập bởi JYP Entertainment . 9 thành viên với 9 màu sắc khác nhau . Hãy cùng khám phá xem bạn là ai trong số họ nào =))))

BẠN LÀ AI TRONG TWICE ?

Các quiz tương tự