Bạn biết hết tên viết tắt của các Tổ chức Quốc tế chứ?

Có phải bạn thường nghe đề cập đến những từ viết tắt như UNESCO, FBI, UNICEF, WHO, CIA,... Vậy bạn có hiểu đó là viết tắt của những từ gì và nghĩa của chúng không nhỉ?

Bạn biết hết tên viết tắt của các Tổ chức Quốc tế chứ?

Các quiz tương tự