Bạn có phải là ngôi sao trên sân khấu?

Bạn là người mê thích vị trí trung tâm của sân khấu hay chỉ muốn ở vị trí "behind-the-scene"? Hãy trả lời những câu hỏi sau, rồi xem chỉ số tìm-kiếm-sự-chú-ý của bạn nhé!

Bạn có phải là ngôi sao trên sân khấu?

Các quiz tương tự