Bạn có tự tin mình là trùm về anime??

Bạn xem anime được bao lâu rồi nhỉ? Liệu rằng với khoảng thời gian lầy lội đó bạn có đủ tự tin để check lại kiến thức về anime/manga của mình. Làm quiz để xem bạn đã đủ để nâng cấp level lên hàng "otaku lâu năm" chưa nhé! Cảnh báo là câu hỏi có tính chất hack não cao!! (nhìn hình đoán anime nha)

Bạn có tự tin mình là trùm về anime??

Các quiz tương tự