Bạn hợp với chàng trai nào trong manhua Xuyên duyệt tây nguyên 3000?

Bạn sẽ hợp với ai? Bác sĩ Li chu đáo? Lý Phong Chi Ẩn tốt bụng? Hay Windsky lạnh lùng?

Bạn hợp với chàng trai nào trong manhua Xuyên duyệt tây nguyên 3000?

Các quiz tương tự