Bạn là công chúa,nàng tiên hay phù thủy?

Bạn là "công chúa" xinh đẹp, khuôn phép và trang nhã,một nàng tiên tinh nghịch hay là một "phù thủy" bí ẩn và hơi hiếu thắng.

Bạn là công chúa,nàng tiên hay phù thủy?

Các quiz tương tự