Bạn là người kiêu ngạo?

Kiêu ngạo hiểu đơn giản chính là sự tự bằng lòng với những gì mình đang có và nghĩ mọi người sẽ không bằng mình được. Và như vậy thì bạn không bao giờ có ý chí tiến thủ muốn vươn lên và cố gắng trong mọi trường hợp nữa. Hãy thực hiện nhanh bài trắc nghiệm dưới đây để kiểm chứng xem bạn có là người kiêu ngạo trong cuộc sống không nhé.

Bạn là người kiêu ngạo?

Các quiz tương tự