Bạn sẽ là người thế nào trong ngày cá tháng tư?

Ngày cá tháng tư (1-4) là ngày nói dối. Thử xem bạn nắm giữ vị trí nào trong ngày cá tháng tư nhé! Ô la la!

Bạn sẽ là người thế nào trong ngày cá tháng tư?

Các quiz tương tự