Ký ức tuổi thơ còn đọng lại bao nhiêu trong bạn?

Tuổi thơ - một thuở nghịch ngợm và hồn nhiên là bao! Dù sau này có khôn lớn hay trưởng thành đến mấy thì tuổi thơ với chúng ta là một thứ đẹp đẽ mà chỉ có thể hồi tưởng lại thôi.

Ký ức tuổi thơ còn đọng lại bao nhiêu trong bạn?

Các quiz tương tự