Liệu bạn có biết tác phẩm CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH của LEV TOLSTOY?

Chiến tranh và Hoà bình là một cuốn tiểu thuyết của tác giả người Nga Lev Tolstoy, được coi là một tác phẩm trung tâm của văn học thế giới và là một trong những thành tựu văn học hay nhất của Tolstoy.

Liệu bạn có biết tác phẩm CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH của LEV TOLSTOY?

Các quiz tương tự