Nhìn nhân vật đoán tên Anime

Bạn có biết rõ về anime? Bạn có phải là một fan A/M hay là một otaku chính hiệu? Hãy thử tài nào! Ngoài nhân vật chính hãy thử sức với cả nhân vật phụ nhé! Hihi! Chúc các bạn may mắn!

Nhìn nhân vật đoán tên Anime

Các quiz tương tự