Bạn có biết những bức hoạ triệu đô và tác giả của chúng?

Những bức tranh được vẽ bởi chính những bàn tay của các danh hoạ. Tài hoa là cụm từ có thể dễ dàng thốt lên dành cho họ. Vậy liệu bạn có biết họ và những bức tranh nghìn đô này không?

Bạn có biết những bức hoạ triệu đô và tác giả của chúng?

Các quiz tương tự