Tên gia vị bằng tiếng Anh

Trong bếp nhà bạn có rất nhiều loại gia vị đúng không nào? Liệu bạn đã biết hết tên của chúng chưa? Hãy thử nhé!!!

Tên gia vị bằng tiếng Anh

Các quiz tương tự